نیناز قنبری

ساناز قنبری

نیناز قنبری

اصلاحات قامتی


آشنایی با ایشان

کارشناس ارشد ناهنجاریهای قامتی و ساختار اسکلتی بدن، به هر دلیلی که باشد، احساس شیرینی حضور در لحظه ی حال و لذت روزمرگی های ساده ی زندگی مثل راه رفتن، نشستن، برخاستن و خوابیدن بدون درد را از تو می گیرد. مربی یوگا، نیناز قنبری با دانش آکادمیک آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، در کانون تخصصی مهرافروزان به تو کمک می کند تا دوباره به یک زندگی آرام برگردی. باشد که خدایش راه گشا باشد.


روزها و ساعات کاری

روزهای هفته - ساعت 16 الی 20

درخواست مشاوره