جدول زمانی دوره ها

نام مدرس/ مشاور تعداد جلسات هزینه (تومان) تاریخ شروع ساعت روز ویژه کلاس
خانم  زهره خالقی 8جلسه 500.000 31 تیر 6:45 الی 8:15 شنبه و چهارشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم دکتر الهام پورافروز 8جلسه 500.000 31 تیر 8:30  الی 10 شنبه و چهارشنبه بانوان یوگا متوسطه
خانم شبرنگ درودی 4جلسه 360.000 31 تیر 10:30 الی 11:30

20 الی 21

شنبه

سه شنبه

بانوان

(2کد)

فرم و حرکات ریتمیک
خانم  زهره خالقی 8جلسه 500.000 31 تیر 16 الی 17:30 شنبه و چهار شنبه بانوان یوگا مبتدی
خانم آیدا جوادی 8جلسه 550.000 31 تیر 17:45 الی  18:45

18:45 الی  19:45

شنبه و چهارشنبه کودکان

(2کد)

یوگا کودکان

(8 تا 14 سال)

خانم پانته آ شکری 4 جلسه 150.000 31 تیر 17:45 الی 19:45 شنبه مختلط کتابخوانی
آقای امیر سیفی 8جلسه 500.000 31 تیر 20 الی 21:30 شنبه و چهارشنبه آقایان یوگا عمومی
خانم پانته آ شکری 8 جلسه 500.000 1 مرداد 8 الی 9:30 یکشنبه و سه شنبه بانوان سطوح مربیگری
خانم نگار خامسی 8جلسه 500.000 1 مرداد 10 الی 11:30 یکشنبه و سه شنبه بانوان یوگا عمومی
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 500.000 1 مرداد 16:45 الی 18:15 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا و پیلاتس
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 720.000 1 مرداد 18:30 الی 19:45 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا بارداری
خانم سپیده عصار 8 جلسه 500.000 1 مرداد 15:30 الی 17 دوشنبه و پنجشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم پانته آ شکری 8 جلسه 500.000 1 مرداد 17:15 الی 16:45 دوشنبه و پنجشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم دکتر الهام پورافروز 45 دقیقه 230.000   با هماهنگی با هماهنگی بزرگسال مشاوره روانشناسی
خانم فروغ ارجمندنیا 45 دقیقه 230.000   با هماهنگی با هماهنگی نوجوان و جوانان مشاوره تحصیلی
دوشنبه ها ساعت 7 الی 9 صبح ،و برنامه های یک روزه ماهیانه عمومی طبیعت گردی