جدول زمانی دوره ها

به آرام، آرام تن و روان، بهار 1403

نام مدرس/ مشاور

تعداد جلسات

هزینه (تومان)

تاریخ شروع

ساعت

روز

ویژه

کلاس

خانم دکتر الهام پورافروز 8جلسه 800,000 25 فروردین 8:30  الی 10 شنبه و چهارشنبه بانوان یوگا متوسطه
خانم فرانک سروقد مقدم 8جلسه 800,000 25 فروردین 10:15  الی 11:45 شنبه و چهارشنبه بانوان یوگا جهان دیدگان
خانم شبرنگ درودی 4جلسه 560,000 25 فروردین 12 الی 13 شنبه بانوان حرکات ریتمیک
خانم  زهره خالقی 8جلسه 800,000 25 فروردین 18 الی 16:30 شنبه و چهار شنبه بانوان یوگا عمومی
خانم پانته آ شکری 8جلسه 800,000 25 فروردین 18:15 الی 19:45 شنبه و چهارشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم پانته آ شکری 4 جلسه 260,000 25 فروردین 17:30 الی 19 دوشنبه مختلط کتابخوانی
خانم پانته آ شکری پیوسته رایگان 29 فروردین 20 الی 21:30 چهارشنبه مختلط گفتگوی خودشناسی
آقای امیر سیفی 8جلسه 800,000 25 فروردین 20 الی 21:30 شنبه و سه شنبه آقایان یوگا عمومی
خانم زهره خالقی 8 جلسه 800,000 26 فروردین 8:30 الی 10 یکشنبه و سه شنبه بانوان یوگا قدرتی
خانم پانته آ شکری 8جلسه 800,000 26 فروردین 10:15 الی 11:45 یکشنبه و سه شنبه بانوان یوگا عمومی
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 800,000 26 فروردین 16:30 الی 18 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا و پیلاتس
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 1,100,000 26 فروردین 18:15 الی 19:30 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا بارداری

خانم دکتر الهام پورافروز

(دکترای علوم شناختی)

8 جلسه 1,300,000 3 اردیبهشت 19:30 الی 21 دوشنبه مختلط، بزرگسال

دوره ذهن آگاهی

 

خانم دکتر مرجان کاشانی 1 جلسه 550,000 6 اردیبهشت 9 الی 13 پنجشنبه والدین کارگاه تربیت جنسی کودک
آقای حسین عباسی 3 جلسه 1,200,000 20 اردیبهشت 16 الی 20 پنجشنبه مختلط مهارت های بهتر زیستن
خانم فرناز مالکی 45 دقیقه 350,000   با هماهنگی با هماهنگی کودکان و زوج مشاوره روانشناسی
خانم دکتر الهام پورافروز 45 دقیقه 350,000   با هماهنگی با هماهنگی فردی، ازدواج مشاوره روانشناسی
آقای امیر سیفی 1:30 ساعت 1,000,000   با هماهنگی با هماهنگی فردی کوچینگ زندگی
www.Beharam.Ir

شماره تماس، واتس اپ و تلگرام 09022099122؛ آدرس: مشهد، بین وکیل آباد 29و31، پ497؛ شماره کارت موسسه به آرام:  ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۳۵۸۸۷۱

اینستاگرام: Beharam.Ir