جدول زمانی دوره ها

نام مدرس/ مشاور تعداد جلسات هزینه (تومان) تاریخ شروع ساعت روز ویژه کلاس
خانم  زهره خالقی 8جلسه 500000 3 تیر 7:15 الی 8:45 شنبه و سه شنبه بانوان یوگا عمومی
خانم پانته آ شکری 8 جلسه 500000 3 تیر 9 تا 10:30 شنبه و سه شنبه بانوان یوگا عمومی
خانم شبرنگ درودی 4جلسه 360000 3 تیر 10:45 الی 11:45 شنبه بانوان فرم و حرکات ریتمیک
خانم  زهره خالقی 8جلسه 500000 3 تیر 16 الی 17:30 شنبه و چهار شنبه بانوان یوگا مبتدی
خانم آیدا جوادی 8جلسه 550000 3 تیر 17:45 الی  18:45 شنبه و چهارشنبه کودکان یوگا کودکان

(8 تا 14 سال)

خانم آیدا جوادی 8جلسه 550000  3 تیر 18:45 الی  19:45 شنبه و چهارشنبه مادروکودک یوگا مادر وکودک
خانم پانته آ شکری 4 جلسه 150000 3 تیر 18 الی 20 شنبه مختلط کتابخوانی
آقای امیر سیفی 8جلسه 500000 3 تیر 20 الی 21:30 شنبه و چهارشنبه آقایان یوگا عمومی
خانم دکتر الهام پورافروز 8جلسه 500000 4 تیر 8:30  الی 10 یکشنبه و چهارشنبه بانوان یوگا متوسطه
خانم نگار خامسی 8جلسه 500000 4 تیر 10:15 الی 11:45 یکشنبه و چهارشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 500000 4 تیر 16:45 الی 18:15 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا و پیلاتس
خانم آنیتا عباس زاده 8جلسه 720000 4 تیر 18:30 الی 19:45 یکشنبه  و سه شنبه بانوان یوگا بارداری
خانم پانته آ شکری 8 جلسه 250000 4 تیر 15 الی 16:30 یکشنبه بانوان یوگا عمومی
خانم سپیده عصار 8 جلسه 500000 5 تیر 16 الی 17:30

15:30 الی 17

دوشنبه و

پنجشنبه

بانوان یوگا عمومی
خانم فروغ ارجمندنیا 6جلسه 500000 5 تیر 16:45 الی 18:15 دو شنبه مختلط، بزرگسال دوره آموزشی سودوکو
خانم دکترمحبوبه حسن زاده

(دکترای ادبیات حماسی)

4جلسه 240000 6 تیر 10:45 الی  11:45 سه شنبه مختلط شاهنامه خوانی
خانم دکتر الهام پورافروز

(دکترای علوم شناختی)

8جلسه 800000 12 تیر 19 الی 20:30 دو شنبه مختلط، بزرگسال دوره ذهن آگاهی

 

خانم دکتر الهام پورافروز 45 دقیقه 230000   با هماهنگی با هماهنگی بزرگسال مشاوره روانشناسی
خانم فروغ ارجمندنیا 45 دقیقه 230000   با هماهنگی با هماهنگی نوجوان و جوانان مشاوره تحصیلی
دوشنبه ها ساعت 7 الی 9 صبح ،و برنامه های یک روزه ماهیانه عمومی طبیعت گردی